cennik i regulamin

KOSZT LEKCJI INDYWIDUALNEJ: 130 ZŁ/55 MIN.

KURS GRUPOWY: 130 ZŁ/OSOBA/4 SPOTKANIA

nr konta bankowego do wpłat: 20109023980000000133178864

REGULAMIN 

1. Instruktor oraz Kursanci zobowiązują się do przestrzegania umówionych terminów zajęć.

2. Zajęcia można odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówioną lekcją, w przeciwnym wypadku koszt lekcji musi zostać pokryty przez Kursanta.

3. W celu odwołania/przełożenia zajęć należy kontaktować się z instruktorem drogą telefoniczną.

4. W przypadku zajęć grupowych Kursanci proszeni są o rozważne deklarowanie swojego uczestnictwa w kursie tańca, potwierdzenie uczestnictwa w kursie drogą mailową lub telefoniczną zobowiązuje do uiszczenia miesięcznej opłaty za kurs. Poszczególne grupy otwierane są w oparciu o ilość potwierdzonych zgłoszeń.

5. W przypadku zajęć grupowych raz w miesiącu można zgłosić swoją nieobecność, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku braku zgłoszenia lub większej ilości nieobecności, niewykorzystane lekcje przepadają.

6. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizowane zostaje zastępstwo. W przypadku zajęć indywidualnych instruktor zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Kursantów o konieczności odwołania lub przełożenia lekcji.

7. Dla bezpieczeństwa i komfortu na zajęcia należy zmienić obuwie (na wygodne, sportowe lub taneczne) lub zmieniać strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacji o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor.

8. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

9. W przypadku zakupu vouchera ważny jest on przez 2 miesiące (na rozpoczęcie pierwszych z wykupionych zajęć). Wykupione zajęcia należy wykorzystać w przeciągu:

a) w przypadku 1-5 lekcji – 2 miesięcy

b) w przypadku 6-10 lekcji – 4 miesięcy