grafik zajęć

nasz grafik zajęć

kalendarz

Aktualizacja: 20.08.2023

Poniżej prezentujemy zaplanowane zajęcia. 

Jeśli nie widzisz zajęć dla siebie, napisz do nas!

grafik zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ

 

 

 

1. Instruktor oraz Kursanci zobowiązują się do przestrzegania umówionych terminów zajęć.

2. Odwoływanie zajęć.

a) KURSY GRUPOWE: W przypadku nieobecności należy z wyprzedzeniem poinformować o niej instruktora. Raz na 4 spotkania zajęcia można odrobić w kolejnym tygodniu z inną grupą. W przypadku braku informacji zajęcia przepadają.

b) LEKCJE INDYWIDUALNE: Zajęcia można odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówioną lekcją, w przeciwnym wypadku koszt lekcji musi zostać pokryty przez Kursanta.

3. W celu odwołania/przełożenia zajęć należy kontaktować się z instruktorem drogą telefoniczną (również przez sms).

4. W przypadku zajęć grupowych Kursanci proszeni są o rozważne deklarowanie swojego uczestnictwa w kursie, ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w kursie drogą mailową lub telefoniczną zobowiązuje do uiszczenia miesięcznej opłaty za kurs. Poszczególne grupy otwierane są w oparciu o ilość potwierdzonych zgłoszeń.

5. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizowane zostaje zastępstwo. W przypadku zajęć indywidualnych instruktor zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Kursantów o konieczności odwołania lub przełożenia lekcji.

6. Dla bezpieczeństwa i komfortu Uczestników, na zajęcia należy zmienić obuwie (na wygodne, sportowe lub taneczne) lub zmieniać strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacji o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor.

7. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za możliwe zdarzenia losowe oraz kontuzje uczestników zajęć.

 

8. Użytkownicy kart Multisport zobowiązani są do uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 50 zł od osoby. W przypadku pierwszej nieobecności z kaucji odciągane jest 25 zł, przy drugiej nieobecności reszta kwoty. O planowanej nieobecności należy powiadomić instruktora, istnieje wtedy możliwość odrobienia zajęć w kolejnym tygodniu z inną grupą.